MVO & Milieu

De duurzaamheidsambitie is bij Rodi West Media overal zichtbaar. We nemen veel maatregelen om straks een CO2 neutraal bedrijf te zijn. Verantwoordelijkheid nemen bestaat uit keuzes en inspelen op wensen vanuit de markt, de maatschappij en de keten. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat dit inhoudt voor Rodi West Media? Maatschappelijke betrokkenheid en milieubewust ondernemen.

mvo rodi mediaMVO 2023

Voorloper in milieubewust ondernemen

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn we trots op de gedane investeringen met betrekking tot het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu. We werken uitvoerig samen met onze drukpartner Rodi Rotatiedruk om het drukproces verder te verduurzamen. Met de revolutionaire KBA Cortina waterloze pers heeft Rodi Rotatiedruk in 2005 een grote stap gezet naar milieubewust ondernemen. Door deze investering worden duidelijke milieu- en kwaliteitsvoordelen gehaald. Voordelen als minder papierafval, scherpere afdruk, geen chemisch afval en het gebruik van milieuvriendelijke wasmiddelen.

Investeren in duurzaamheid wordt vaak gezien als kostenverhogend. Echter, dat kan juist leiden tot het tegenovergestelde. Bewust kiezen voor bedrijfsmatig goed omgaan met milieuaspecten.

Eerdere uitgaven:
Download hier het MVO verslag 2021 van de Rodi Groep
Download hier het MVO verslag 2022 van de Rodi Groep
Download hier het MVO verslag 2023 van de Rodi Groep